• Arianna Shalandra

 • Hair
  Dark Brown
 • Eyes
  Brown
 • Shoe
  19.5 EU / 2 (kids)
Arianna Shalandra
 • Hair Dark Brown
 • Eyes Brown
 • Shoe 19.5 EU / 2 (kids)